Помоћник директора

 

Др Милан Ћирковић, спец. анестезиологије, реанимације и интензивне терапије