Одсек за економско финансијске послове

Одсек за економско финансијске послове


  • Мирјана Павловић, дипл. економиста
  • Сима Петровић, фин. рачун. референт
  • Гордана Тошић, рачун. референт
  • Дана Млатилик Штиковац, обрачунски радник
  • Мирјана Николић, магационер

КОНТАКТ

Телефон: 030/583-319