Одсек за економско финансијске послове

DSC_7898
DSC_7900
DSC_7908

  • Мирјана Павловић, дипл. економиста
  • Сима Петровић, фин. рачун. референт
  • Гордана Тошић, рачун. референт
  • Дана Млатилик Штиковац, обрачунски радник
  • Мирјана Николић, магационер

КОНТАКТ

Телефон: 030/583-319