Јавне набавке

Финансијски план јавних набавки за  2019.  годину

 

 

Санитетско потрошни материјал ЈНМВ Бр. 5-I-4/2019

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација за ЈНМВ  Бр.  3-I-4/2019

Санитетско медицински потрошни материјал

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

 

Материјал за дијализу 2019 за ЈНМВ Бр.  4I-5/2019

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка