Јавне набавке

Финансијски план јавних набавки за  2019.  годину

 

Санација крова Опште болнице Мајданпек  ЈНМВ Бр. 1-III-1/2019

 

 

Санитетско потрошни материјал ЈНМВ Бр. 5-I-4/2019

Конкурсна документација за ЈНМВ  Бр.  3-I-4/2019

 

Материјал за дијализу 2019 за ЈНМВ Бр.  4I-5/2019