Јавне набавке

„Лекови, санитетски материјал, медицински потрошни материјал за које поступак спроводи болница” број ЈН 0001/2021

Набавка горива за потребе ОБ Мајданпек

Услуге одржавања програмског пакета софтвера за потребе ОБ Мајданпек

 

План јавних набавки за  2020.  годину

 

Лекови, санитетско – медицински потрошни материјал, поновљени поступак  бр 2-I-2/2020

 

Гасови за медицинске намене за потребе ОБ Мајданпек бр 1-I-5/2020

 

Лекови, санитетско – медицински потрошни материјал бр 1-I-2/2020

 

Материјал за дијализу за потребе ОБ Мајданпек бр. 1-I-10/2020

 

Намирнице за припремање хране за исхрану болесника, ЈНМВ бр. 1-I-5/2020

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,  ЈН бр. 1-II-3/2019

 

Набавка горива за потребе Опште болнице Мајданпек бр. 7- I-1/2019

 

Санација крова Опште болнице Мајданпек  ЈНМВ Бр. 1-III-1/2019

 

 

Санитетско потрошни материјал ЈНМВ Бр. 5-I-4/2019

Конкурсна документација за ЈНМВ  Бр.  3-I-4/2019

 

Материјал за дијализу 2019 за ЈНМВ Бр.  4I-5/2019