Кабинет за фармацеутску здравствену делатност-Болничка апотека

Апотека


  • Дипл фармацеут Лела Радаковић
  • фарм. техн. Јасмина Крецић

КОНТАКТ

Телефон: 030/583-975