Кабинет за правне, кадровске и опште послове

DSC_8039

  • дипл. правник Ивана Ђорђевић, руководилац за правне кадровске и опште послове
  • Наташа Голубовић, референт за кадровске послове
  • Марина Станојевић, референт за архивске послове и доставу поште

КОНТАКТ

Телефон: 030/588-005