Кабинет за правне, кадровске и опште послове


  • дипл. правник Бобан Бачиловић
  • Наташа Голубовић, референт за кадровске послове
  • Марина Станојевић, референт за архивске послове и доставу поште

КОНТАКТ

Телефон: 030/588-005