ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК ОДЕЉЕЊА

Интерно одељење                                      062/88-28-005

Дечије одељење                                          062/88-28-004

Гинеколошко акушерско одељење       062/88-28-003

Хирушко одељење                                     062/88-28-001

Интезивна нега                                           062/88-28-002

Хемодијализа                                               062/88-28-006