Финансијски извештаји

Дневни финансијски извештај за 23.09.2020
Дневни финансијски извештај за 18.09.2020
Дневни финансијски извештај за 17.09.2020
Дневни финансијски извештај за 16.09.2020
Дневни финансијски извештај за 15.09.2020
Дневни финансијски извештај за 10.09.2020
Дневни финансијски извештај за 09.09.2020
Дневни финансијски извештај за 08.09.2020
Дневни финансијски извештај за 04.09.2020
Дневни финансијски извештај за 03.09.2020
Дневни финансијски извештај за 02.09.2020
Дневни финансијски извештај за 01.09.2020
Дневни финансијски извештај за 28.08.2020
Дневни финансијски извештај за 26.08.2020
Дневни финансијски извештај за 25.08.2020
Дневни финансијски извештај за 20.08.2020
Дневни финансијски извештај за 19.08.2020
Дневни финансијски извештај за 18.08.2020
Дневни финансијски извештај за 17.08.2020
Дневни финансијски извештај за 13.08.2020
Дневни финансијски извештај за 11.08.2020
Дневни финансијски извештај за 10.08.2020
Дневни финансијски извештај за 06.08.2020
Дневни финансијски извештај за 05.08.2020
Дневни финансијски извештај за 04.08.2020
Дневни финансијски извештај за 03.08.2020
Дневни финансијски извештај за 29.07.2020
Дневни финансијски извештај за 28.07.2020
Дневни финансијски извештај за 27.07.2020
Дневни финансијски извештај за 21.07.2020
Дневни финансијски извештај за 20.07.2020
Дневни финансијски извештај за 17.07.2020
Дневни финансијски извештај за 16.07.2020
Дневни финансијски извештај за 14.07.2020
Дневни финансијски извештај за 13.07.2020
Дневни финансијски извештај за 10.07.2020
Дневни финансијски извештај за 08.07.2020
Дневни финансијски извештај за 07.07.2020
Дневни финансијски извштај за  06.07.2020
Дневни финансијски извештај за 02.07.2020
Дневни финансијски извештај за 01.07.2020
Дневни финансијски извештај за 30.06.2020
Дневни финансијски извештај за 26.06.2020
Дневни финансијски извештај за 25.06.2020
Дневни финансијски извештај за 22.06.2020
Дневни финансијски извештај за 19.06.2020
Дневни финансијски извештај 30 18.06.2020
Дневни финансијски извештај 30 17.06.2020
Дневни финансијски извештај 30 16.06.2020
Дневни финансијски извештај за 15.06.2020
Дневни финансијски извештај за 12.06.2020
Дневни финансијски извештај за 11.06.2020
Дневни финансијски извештај за 09.06.2020
Дневни финансијски извештај за 05.06.2020
Дневни финансијски извештај за 04.06.2020
Дневни финансијски извештај за 03.06.2020
Дневни финансијски извештај за 02.06.2020
Дневни финансијски извештај за 01.06.2020
Дневни финансијски извештај за 29.05.2020
Дневни финансијски извештај за 27.05.2020
Дневни финансијски извештај за 25.05.2020
Дневни финансијски извештај за 22.05.2020
Дневни финансијски извештај за 21.05.2020
Дневни финансијски извештај за 20.05.2020
Дневни финансијски извешатј за 19.05.2020
Дневни финансијски извештај за 18.05.2020
Дневни финансијски извештај за 15.05.2020
Дневни финансијски извештај за 14.05.2020
Дневни финансијски извештај за 12.05.2020
Дневни финансијски извештај за 11.05.2020
Дневни финансијски извештај за 08.05.2020
Дневни финансијски извештај за 07.05.2020
Дневни финансијски извештај за 06.05.2020
Дневни финансијски извештај за 05.05.2020
Дневни финансијски извештај за 04.05.2020
Дневни финансијски извештај за 30.04.2020
Дневни финансијски извештај за 29.04.2020
Дневни финансијски извештај за 28.04.2020
Дневни финансијски извештај за 24.04.2020
Дневни финансијски извештај за 23.04.2020
Дневни финансијски извештај за 22.04.2020
Дневни финансијски извештај за 21.04.2020
Дневни финансијски извештај за 16.04.2020
Дневни финансијски извештај за 15.04.2020
Дневни финансијски извештај за 13.04.2020
Дневни финансијски извештај за 10.04.2020
Дневни финансијски извештај за 08.04.2020
Дневни финансијски извештај за 06.04.2020
Дневни финансијски извештај за 03.04.2020
Дневни финансијски извештај за 02.04.2020
Дневни финансијски извештај за 01.04.2020
Дневни финансијски извештај за 31.03.2020
Дневни финансијски извештај за 25.03.2020
Дневни финансијски извештај за 24.03.2020
Дневни финансијски извештај за 23.03.2020
Дневни финансијски извештај за 18.03.2020
Дневни финансијски извештај за 17.03.2020
Дневни финансијски извештај за 16.03.2020
Дневни финансијски извештај за 13.03.2020
Дневни финансијски извештај за 11.03.2020
Дневни финансијски извештај за 10.03.2020
Дневни финансијски извештај за 09.03.2020
Дневни финансијски извештај за 05.03.2020
Дневни финансијски извештај за 04.03.2020
Дневни финансијски извештај за 03.03.2020
Дневни финансијски извештај за 02.03.2020
Дневни финансијски извештај за 28.02.2020
Дневни финансијски извештај за 27.02.2020
Дневни финансијски извештај за 26.02.2020
Дневни финансијски извештај за 24.02.2020
Дневни финансијски извештај за 21.02.2020
Дневни финансијски извештај за 20.02.2020
Дневни финансијски извештај за 19.02.2020
Дневни финансијски извештај за 18.02.2020
Дневни финансијски извештај за 14.02.2020
Дневни финансијски извештај за 13.02.2020
Дневни финансијски извештај за 12.02.2020
Дневни финансијски извештај за 11.02.2020
Дневни финансијски извештај за 10.02.2020
Дневни финансијски извештај за 07.02.2020
Дневни финансијски извештај за 06.02.2020
Дневни финансијски извештај за 05.02.2020
Дневни финансијски извештај за 04.02.2020
Дневни финансијски извештај за 03.02.2020
Дневни финансијски извештај за 31.01.2020
Дневни финансијски извештај за 30.01.2020
Дневни финансијски извештај за 29.01.2020
Дневни финансијски извештај за 28.01.2020
Дневни финансијски извештај за 27.01.2020
Дневни финансијски извештај за 24.01.2020
Дневни финансијски извештај за 23.01.2020
Дневни финансијски извештај за 22.01.2020
Дневни финансијски извештај за 21.01.2020
Дневни финансијски извештај за 20.01.2020
Дневни финансијски извештај за 17.01.2020
Дневни финансијски извештај за 16.01.2020
Дневни финансијски извештај за 15.01.2020
Дневни финансијски извештај за 14.01.2020
Дневни финансијски извештај за 13.01.2020
Дневни финансијски извештај за 10.01.2020
Дневни финансијски извештај за 09.01.2020
Дневни финансијски извештај за 08.01.2020
Дневни финансијски извештај за 06.01.2020
Дневни финансијски извештај за 03.01.2020.